Bokningsvillkor

BOKNINGSINFORMATION

Betalning

 • Vid onlinebokning av hotellpaket görs betalning med betal-/bankkort vid bokningstillfället.
 • Vid onlinebokning av hotellrum lämnas ett betal-/bankkort som garanti för bokningen. Inga pengar dras, betalning sker först vid ankomst till hotellet.

 

Ordinarie avbokningsregler

 • Rum & frukostbokning: Eventuell avbokning ska ske senast kl. 18.00 dagen före ankomst. Senare avbokning eller utebliven
  ankomst medför full debitering.
 • Paketbokningar: Eventuell avbokning skall ske senast 24 timmar innan ankomst. Därefter sker återbetalning endast mot läkarintyg.
  Utan giltigt intyg sker ingen återbetalning.
 • Evenemangspaket: Eventuell avbokning skall ske senast 48 timmar innan ankomst. Därefter sker återbetalning endast mot läkarintyg.
  Utan giltigt intyg sker ingen återbetalning.

 

Ovanstående gäller för sällskap upp till nio personer, kontakta oss gällande regler för större sällskap. Vi reserverar oss för prisändringar. Obs! För konferensbokning och större sällskap gäller andra regler. För konferensbokningar följer vi Visitas avbokningsregler. Dessa framgår av din offert/bekräftelse.

 

Force majeure

Väsentliga inskränkningar i leveranser eller omständigheter som ligger utanför hotellets kontroll, berättigar oss att häva avtalet utan skyldighet att betala skadestånd. (t.ex. strejk, brand, lockout, naturkatastrof, krig eller liknande).